Geliştirme Ekiplerinin Güvenlik Olgunluklarını Artırmanın İki Temel Yolu


Artık kuruluşların, geliştirme ekiplerinin güvenlik becerilerini oluşturmasına ve büyütmesine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Günümüzde kuruluşlar, bireylerin, iyi finanse edilen sendikaların ve devlet aktörlerinin aktif olarak yazılımdaki hatalardan yararlanmaya çalıştığı bir tehdit ortamıyla karşı karşıyadır. Yine de, son küresel araştırmaya göre, görüşülen geliştiricilerin %67’si, güvenlik açıkları içerdiğini bildikleri kodu göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Geliştirme ekiplerinizin güvenlik olgunluğuna ulaşmasına yardımcı olmak mümkündür ve sonuçta faydalıdır. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında güvenli yazılım geliştirmenin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Ancak geliştirme ekiplerinizin güvenlik olgunluğuna ulaşmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Bir geliştirme ekibi güvenlik olgunluğunu artırdığında ortaya çıkan özellikleri ve davranışları belirlemek için 400’den fazla müşterimizden derinlemesine ve yararlandığımız içgörülerden yararlandık. Bunlardan ikisini paylaşıyoruz:

#1: Eksiklerinizi derinlemesine anlamak

Herhangi bir olgunluk programı oluşturmadan önce, geliştirme ekibinin kendisini anlamamız gerekir. Mevcut olgunluk seviyesi nedir? Hangi güvenlik açıklarıyla mücadele ediyorlar? Kullandıkları kodlama dilleri nelerdir? Yalnızca bu tür soruların yanıtlarına sahip olduğunuzda bir kuruluş, bir geliştirme ekibi olgunluk programında neye öncelik vereceğini bilebilir.

Araştırmamız, görüşülen kuruluşların birçoğunun Güvenli Kod Savaşçısı turnuvalarına ev sahipliği yaparak bu soruların yanıtlarını alabildiğini buldu. Bu turnuvalarda geliştiricilere bir dizi kodlama zorluğu ve görevi sunulur ve ardından güvenlik açıklarını belirlemek, bulmak ve düzeltmek için birbirleriyle rekabet eder. Bir turnuva, yönetime, geliştiricilerin hangi güvenlik açıklarıyla mücadele ettiğine ve dolayısıyla bir olgunluk programının ilk olarak neleri ele almaya odaklanabileceğine ilişkin içgörüler sağlar.

#2: Başarılı olmak için bir plan oluşturun

Geliştirme ekibinin güvenlik olgunluğunu oluşturmak, bir kereye mahsus, hazır bir yaklaşım olamaz, ancak sürekli bir iyileştirme döngüsü olarak anlaşılmalıdır. Başarılı programlar, bireysel geliştirici ve tüm ekip için gerçekçi hedefler içeriyor. Hedeflere sahip olmak, geliştiricilere bir başarı hissi vererek olgunluk programına katılmalarını sağlar. Bazı organizasyonlar lider tabloları, başarılar için ödüller veya olgun geliştirme ekipleri için daha heyecan verici projeler sunmak büyük teşvikler bulmuşlardır.

Geliştirme ekibi güvenlik olgunluğu oluşturma

Ekibinizin güvenlik olgunluk boşluklarını derinlemesine anlayarak ve tüm tarafların desteklediği bir plan oluşturarak, başarılı bir olgunluk programı formüle etme yolundasınız. Ödüller çabaya değer.

Bir organizasyon olarak şunları yapacaksınız:

  • Her geliştiricinin güvenli kod yayınlamasını ve kodu daha hızlı düzeltmesini sağlayın
  • Yinelenen güvenlik açıklarını azaltarak riski en aza indirin
  • Yazılım geliştirmeyi hızla iyileştirirken uyumluluğu sağlayın
  • Yeniden işleme ve güvenlik biletleri üzerindeki süreyi önemli ölçüde azaltarak üretkenliği artırın
  • Daha yüksek verimlilik ve daha az kaynak israfı nedeniyle kıdemli liderlerin kritik stratejik çabalara odaklanmasına izin verin.

Güvenlik olgunluklarını başarıyla artıran yüzlerce geliştirme ekibinden ÖĞRENİN: Geliştirme ekipleri için güvenlik olgunluğunun önemi (Whitepaper).

Source link