Tam Disk Şifreleme Veri Güvenliği İçin Yalnızca Yarım Bir Önlemdir


Önyükleme Öncesi Kimlik Doğrulaması Eksik Yarıdır

Yazan: John Benkert, Cigent CEO’su ve Kurucu Ortağı

Veri güvenliği ihlallerinin sadece bir olay değil, aynı zamanda kuruluşları devirebilecek bir olay olduğu bir çağda, sağlam güvenlik önlemlerinin önemine hiç bu kadar umutsuzca ihtiyaç duyulmamıştı. Bu, özellikle ulusal güvenliğin ve hasta güvenliğinin söz konusu olduğu sağlık hizmetleri gibi federal ve hassas ticari sektörler için geçerlidir. Mevcut sayısız güvenlik önlemi arasında, kullanımda olmayan verilerin (DAR) güvenliğini sağlamak için genellikle Tam Sürücü Şifrelemesi’ne (FDE) güvenilmektedir. Ancak FDE, sürücünün “kilidini açmak” için önyükleme sonrası kimlik doğrulamasına (işletim sistemi hesabında oturum açma) bağlıysa tek başına yeterli güvenlik değildir. Bu kimlik bilgileri tehlikeye girebilir ve gelişmiş tehditler, oturum açma adımını tamamen atlayabilir. FDE’nin DAR’ı etkili bir şekilde güvence altına alabilmesi için Önyükleme Öncesi Kimlik Doğrulamasına (PBA) bağlanması gerekir. PBA, özellikle güvenliği ihlal edilmiş cihazların oluşturduğu tehditlere karşı kritik bir savunma katmanı olarak öne çıkıyor.

Önyükleme Öncesi Kimlik Doğrulamayı Anlama

Poot Öncesi Kimlik Doğrulaması, bir cihazın işletim sistemi yüklenmeden önce kullanıcı kimlik doğrulamasını gerektiren bir güvenlik protokolüdür. Bu, biyometriyi, akıllı kartları veya diğer belirteçleri içerebilir. Geleneksel şifre tabanlı yöntemlerin aksine PBA, kimlik doğrulama işleminin somut ve doğrudan kullanıcıyla bağlantılı olmasını sağlayarak yetkisiz erişimi katlanarak daha zorlu hale getirir.

Federal Ajanslardaki Başvurular

Bilginin yalnızca sınıflandırılamadığı, aynı zamanda bir sızıntının hayatlara mal olabileceği federal kurumlarda, PBA’nın uygulanması sadece yararlı değil aynı zamanda zorunludur. Anahtar uygulamalar şunları içerir:

  • Casusluğa Karşı Koruma: Dış ve iç tehditler genellikle federal kurumları hedef alır. PBA, güvenliği ihlal edilmiş cihazların yetkisiz personel tarafından başlatılmasını önleyerek ilk savunma hattı görevi görür ve böylece hassas bilgileri casusluk faaliyetlerinden korur.
  • İletişim Ağlarının Güvenliğinin Sağlanması: Federal kurumlar genellikle son derece gizli ağlar üzerinden iletişim kurar. PBA, bu ağlara yalnızca yetkili cihazların erişebilmesini sağlayarak dinleme veya verilere müdahale riskini azaltır.
  • Federal Düzenlemelere Uyum: Birçok federal kurum katı veri güvenliği düzenlemelerine tabidir. PBA’nın uygulanması, bu düzenlemelere uymaya yardımcı olur, böylece yasal yansımalardan kaçınılır ve kamu güveni korunur.

Ancak PBA’nın sağladığı güvenliğe ihtiyaç duyanlar yalnızca federal kurumlar değil. Ticari işletmelerin de teknolojiden faydalanması gerekiyor.

Sağlık Hizmetlerinde ve Diğer Veriye Duyarlı Ortamlardaki Uygulamalar

Sağlık sektörü yalnızca son derece hassas hasta verileriyle ilgilenmekle kalmıyor, bu da onu siber suçlular için birincil hedef haline getiriyor; aynı zamanda çoğu tıbbi cihaz, izleme için ağlara bağlı olduğundan saldırılara karşı da savunmasızdır. PBA’nın sağlık hizmetlerinde uygulanması birkaç kritik işleve hizmet eder:

  • Hasta Gizliliğinin Korunması: Hasta verileri hassas olmasının yanı sıra yasal olarak da korunmaktadır. PBA, hasta bilgilerini içeren cihazlara yalnızca yetkili personelin erişebilmesini sağlayarak bu verilerin korunmasına yardımcı olur, böylece gizliliği ve HIPAA gibi yasalara uygunluğu korur.
  • Tıbbi Cihazlara Erişimin Güvenliğinin Sağlanması: Birçok modern tıbbi cihaz ağlara bağlıdır. PBA, bu cihazların güvenliğini sağlamak, kurcalamaya veya arızaya yol açabilecek ve potansiyel olarak hastaların hayatını tehlikeye atabilecek yetkisiz erişimi önlemek için kullanılabilir.
  • İçeriden Gelen Tehditlerin Azaltılması: Sağlık tesislerine genellikle çok sayıda personel ve yüklenici girip çıkıyor. PBA, belirli cihazlara ve bilgilere yalnızca belirlenen kişilerin erişebilmesini sağlayarak içeriden gelebilecek tehdit riskini en aza indirir.

Hileli Cihazların Sorununu Çözmek

Hem federal hem de sağlık senaryolarında, yetkisiz kuruluşların kontrolü altında olan ve güvenliği ihlal edilmiş cihazlar olan hileli cihazlar önemli bir tehdit oluşturur. PBA bu zorluğu etkili bir şekilde şu şekilde çözer:

  • Güvenliği Tehlikeye Girmiş Cihazların Önyüklenmesinin Önlenmesi: Bir cihaza kötü amaçlı yazılım bulaşmışsa veya bu cihaza kötü amaçlı yazılım bulaşmışsa, PBA cihazın başlatılmasını engelleyebilir ve böylece tehdidin ağa sızmadan veya hassas verilere erişmeden önce durdurulmasını sağlayabilir.
  • Anında Yanıtın Etkinleştirilmesi: Bir cihazın PBA süreci sırasında işaretlenmesi durumunda, cihazı karantinaya almak gibi anında harekete geçilebilir ve böylece tehdidin potansiyel yayılımı önlenebilir.
  • Cihaz Bütünlüğünün Korunması: Düzenli PBA kontrolleri, cihazların sürekli bütünlüğünü sağlayarak, riske işaret eden anormalliklerin tespit edilmesini ve ele alınmasını kolaylaştırır.

Önyükleme Öncesi Kimlik Doğrulamanın sağlık hizmetleri gibi federal ve hassas ticari uygulamalarda uygulanması, bir güvenlik önleminden daha fazlasıdır; dijital çağda temel bir gerekliliktir. PBA, özellikle güvenliği ihlal edilmiş cihazların yer aldığı senaryolarda yetkisiz erişime karşı sağlam bir bariyer sağlayarak, ulusal güvenliğin ve hassas bilgilerin korunmasında önemli bir rol oynar. Tehditler geliştikçe ve siber savaş ortamı giderek karmaşıklaştıkça, PBA’nın uygulanması hiç şüphesiz bir standart haline gelecek ve en kritik sektörlerimizin kalelerini sürekli büyüyen siber tehditlere karşı güçlendirecek.

yazar hakkında

Tam Disk Şifreleme Veri Güvenliği İçin Yalnızca Yarım Bir ÖnlemdirCigent CEO’su ve kurucu ortağı John Benkert, USAF İstihbaratında 20 yıl ve NSA’da yedi yıl görev yaptı ve burada veri güvenliğindeki teknolojik yenilikler nedeniyle Ulusal Bilimsel Başarı Ödülü’nü aldı. 1987’den bu yana veri kurtarma, adli tıp ve imha konusunda önde gelen uzmanlar olan CPR Tools’un sahibidir.

FDE ve SED’ler de dahil olmak üzere veri güvenliği çözümlerindeki güvenlik açıklarının farkına varan Benkert, veri korumasına yönelik, durum veya rakip ne olursa olsun mağlup edilemeyecek daha güvenli bir yaklaşım tasarlamaya koyuldu. Depolama, veri adli tıp ve siber güvenlik konularında uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu. In-Q-Tel’den finansman sağlayan Cigent ekibi, Benkert’in mevcut en güvenli veri güvenliği çözümünü geliştirme vizyonunu gerçekleştirdi. Kendisine https://www.cigent.com/ adresinden ulaşılabilir.Source link