5G Düzenlemelerinin Bulut Sağlayıcıları ve Özel Ağlar Üzerindeki Potansiyel Etkisi


5G, bulut teknolojilerini kullanan birçok yeni iş vakasına olanak tanır. 5G, fabrikalar, sağlık hizmetleri, otomotiv, akıllı şehirler ve altyapı gibi sektörlerin ihtiyaçlarına hizmet etmek için tasarlandı. Uç bilgi işlem, ölçeklenebilirlik, esneklik, düşük gecikme süresi ve diğer birçok özellik sanallaştırma ve bulut kullanımını gerektirir.

Halka açık mobil ağ operatörleri, tekliflerini geliştirmek ve maliyetlerini optimize etmek ve hizmet tekliflerini iyileştirmek için bulut sağlayıcılarla ilişkilere girer. Bulut sağlayıcıları, 5G ağlarını, hizmetlerini mobil operatörlere ve ayrıca özel bir 5G ağı işletmek isteyen fabrikalara ve diğer sektörlere sunabilecekleri yeni bir iş alanı olarak görüyor. Bazı durumlarda, bulut sağlayıcılar, dikeylere yönetilen bir hizmet olarak tam operasyonel özel 5G ağları bile sağlar. Aşağıdakiler kilit oyuncular ve bunların potansiyel ilişkileridir:

Dikey Özel 5G Ağ Müşterileri:

 • Özel bir 5G ağı kurar ve kullanır
  • OpenRAN, Core veya Edge için potansiyel olarak bir bulut kullanır
  • Haricilere potansiyel olarak “kamu” hizmetleri sağlar (BYOD, genel halk)
  • Özel Ağ, bulut sağlayıcıları veya operatörleri tarafından veya kendileri tarafından işletilebilir.
  • Altyapıyı mobil operatörlerle paylaşabilir (kapsam genişletme / mobilite)

Bulut Sağlayıcıları:

 • Kamu mobil operatörlerine veya özel fabrika ağlarına IaaS, Hizmet olarak Platform, Hizmet olarak Ağ İşlevi, Hizmet olarak İletişim (yönetilen hizmet), Hizmet olarak Edge sunar

Genel Mobil Ağ Operatörleri:

 • Özel ağlara iletişim hizmetleri sağlar (OpenRAN, Core, Edge servisleri, katma değerli servisler)
  • Kamu kullanıcılarına ve potansiyel olarak dikey özel 5G ağ müşterilerine de hizmet sağlar
  • Özel 5G ağlarına lisans sağlar

Telekomünikasyon Satıcıları:

 • Ağ işlevleri üretir ve donanım sağlar
  • SIM sağlama hizmetleri sağlar

Bir dikey, bir mobil ağ operatörü ve bir bulut sağlayıcı arasında gerçekleşebilecek çok çeşitli iş düzenlemeleri vardır. Satıcılar, bir bulut sağlayıcısı rolünü üstlenebilir veya bir mobil ağ işletebilir. Mobil ağ operatörleri ve satıcıları son zamanlarda düzenleyicilerin ve mobil ağların incelemesi altındadır.

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) derin bir tehdit analizi gerçekleştirdi ve buna dayanarak 5G Güvenliğini tanımlayan ve 5G ile ağ işlevi sanallaştırma altyapısının uygun şekilde korunmasını özetleyen çok çeşitli belgeler yayınladı. Bunlar, üye ülkelere kendi 5G düzenlemelerini tanımlamaları için rehberlik ediyor. Mobil iletişim toplumlarımız için kritik bir hizmet haline geldi. Avrupa Birliği, tüm üye devletlerinde mobil ağların dayanıklılığını artırmaya kararlıdır. Bunun mobil ağ operatörleri ve bulut sağlayıcıları üzerinde derin teknik, finansal ve operasyonel etkileri vardır. Bu derin düzenleme yaklaşımı, 5G özel ağlar sunarak işlerini genişletmek isteyen mobil ağ operatörleri için yenidir. Ayrıca mobil ekosistem ve oyuncuların rolleri de değişiyor. Aşağıdaki “Avrupa 5G Mobil Ağlarını Güvence Altına Alma Etkisi” ve “Avrupa’da 5G ve Telekomünikasyon Bulutu Uyumluluğu” makalelerinde daha derin bir tartışma ve ayrıntılar bulabilirsiniz.

Düzenleyicilerden gelen birçok güvenlik gereksinimi olsa da, bunların taraflar arasındaki sorumluluk dağılımını nasıl etkilediği açık değildir. Örneğin, üretim ortamını ve ilgili sensörleri 5G kullanarak birbirine bağlayan ve çekirdek ağ için bir bulut sağlayıcısı kullanan bir fabrika, ENISA 5G Toolbox gereksinimlerine girer mi? Bulut sağlayıcısı 5G’yi tam olarak yönetilen bir hizmet olarak sunarsa ve fabrika “normal bir müşteri” olursa durum değişir mi? Bulut sağlayıcı ne zaman operatöre dönüşür? Bulut sağlayıcısı bu durumda ENISA 5G NFV Güvenliği ve 5G Yönergesi ile uyumlu olmak zorunda mı kalacak? Fabrika topluma kritik hizmetler sağlıyorsa (örneğin enerji santralleri), bu durumu değiştirir mi?

Özel 5G için benzer durumlar, eğer fabrikamızda artık bir ziyaretçi merkezi varsa ve misafirlerin internete bağlanmak için 5G ağlarını kullanmalarına izin veriyorsa. O zaman fabrika düzenleyici bir bakış açısıyla operatör olur mu? Bu örnek senaryo aşağıda daha ayrıntılı olarak özetlenmiştir:

Farklı düzenlemelerin ve yönergelerin uygulanabilirliği, büyük ölçüde telekomünikasyon hizmetinin bireysel tanımına, operatöre, toplum için kritikliğine ve belirli bulut sağlayıcı güvenlik gereksinimlerinin olup olmadığına bağlıdır. Bu sorumluluk dağılımı ve farklı düzenlemelerin ve uyumluluk gereksinimlerinin uygulanabilirliği şu anda olgunlaşıyor. Avrupa Birliği içinde bile, örneğin özel ağlar ve kritiklik açısından ince farklılıklar vardır. Bazı ülkeler için durum oldukça gelişmiş olsa da, diğerleri hala temel kavramlarla mücadele ediyor. Sağlanan hizmetlerin kapsamını ve her bir tarafın sorumluluklarını net bir şekilde tanımlamak ilk önemli adımdır. Bu, yerel olarak geçerli düzenlemeye karşı olanların eşleştirilmesine olanak tanır ve ardından her bir tarafın uyumluluk ihtiyaçları belirlenebilir. Düzenlemenin yalnızca operatörleri değil, özel ağları ve bulut sağlayıcılarını da etkileyeceği durumlar vardır. Bazı durumlarda, bulut sağlayıcısı veya özel fabrika ağı sahibi fiilen bir operatöre dönüşebilir ve geleneksel olarak yalnızca mobil ağ operatörleri için geçerli olan düzenlemelerin kapsamına girebilir. Hangi işte olursanız olun, 5G’yi işinize uygularken sizin için geçerli olan düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.


Yazdırma Dostu, PDF ve E-postaSource link